Inkarga

Ordenant la logística

Inkarga és una aplicació que posa en contacte transportistes i càrregues de forma instantània. Inkarga és moviment, eficiència i practicitat, i així es plasma amb el seu nom i tractament gràfic.

Tant amb el naming com amb la identitat gràfica es posa la mercaderia com a eix principal. La identitat es pensa per ser aplicada en web i en aplicació mòbil, i es busca que l’experiència d’usuari sigue eficaç i àgil pel context en què haurà de ser usada.